ECHA, Ftalat DINP ve DIDP Üzerine Bir Bilimsel İnceleme Raporu Üzerine 12 Haftalık Bir Halkın Bilgilendirmesini Başlattı

Avrupa Komisyonu'nun talebi üzerine Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), DINP ve DIDP ftalatlarını içeren makalelerin ortaya koyduğu riskler hakkındaki bilimsel kanıtları gözden geçirmiştir.

Mevcut bir kısıtlamaya dayanarak, bu ftalatlar çocuklar tarafından ağız içine yerleştirilebilen oyuncak ve çocuk bakım ürünlerinde kullanılamaz. Taslak raporunda, ECHA mevcut kısıtlamanın gerekçelendirildiğini ve çocukların DINP ve DIDP'ye maruziyetini azaltmak için başka risk azaltma önlemlerine gerek olmadığı sonucuna varmıştır.

ECHA, ilgili tarafları taslak rapor hakkındaki yorumlarını 31 Temmuz 2012'ye kadar sunmaya davet etmektedir. Özellikle, ECHA taslak raporda değerlendirilmeyen ilgili yeni bilimsel kanıtları memnuniyetle karşılamaktadır.

Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında, ECHA'nın Risk Değerlendirmesi Komitesi'nin (RAC), bu kamu danışmasından gelen yorumları dikkate alarak taslak rapor hakkında bilimsel bir görüş bildirmesi istenmiştir.