Kozmetik Tescili için Kayıtlı Bir Marka mısınız?

Ticari marka tescili, ticari marka sahibinin ticari markanın münhasır hakkını almasının ön şartı ve koşuludur ve sadece tescilli ticari marka kanunla korunur. Marka tescili ilkesi, münhasır marka hakkının tespiti için temel kriterdir ve farklı kayıt ilkelerinin seçimi, bu hususta hukuki kesinlik ile hukukun adaleti arasındaki ilişkiyi tartmanın sonucudur.

Her şeyden önce bölgeye ve ülkeye kendi Kozmetik Tescillerini tanımak ve daha sonra kendi ticari markalarının bu kategorilere ait olduğunu anlamak. Marka, ruhun bir markasıdır, marka konumlandırma, marka kavramı, markanın makro düzenlemesidir.

Kozmetik Kayıt Kayıt talimatları

Ticari Marka Geçti:

"Tescil Başvurusunun Kabul Edilmesi Bildirimi", bir ticari marka tescili için başvurunun Marka Bürosu tarafından kabul edildiğini ve başvurunun onaylandığını belirtmemektedir.

2. Gözden geçirmeyi reddetme:

Marka tescil başvurusu reddedilirse, başvuru sahibi reddedilme bildiriminin alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde gözden geçirilmek üzere Ticari Marka İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna başvurabilir.

3. İtiraz:

Başvuru sahibi (yani, rakip) Ticari Marka Bürosunun kayıt kararından memnun kalmazsa, Marka Tescil ve Değerlendirme Kuruluna, bildirimin alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde inceleme için başvurabilir.

Dördüncüsü, marka yenileme:

Tescilli marka 10 yıl için geçerlidir ve onay tarihinden itibaren sayılır. Tescilli ticari markanın süresinin dolması ve devam etmesi gerektiğinde, marka tescil ettireni, son kullanma tarihinden önceki 12 ay içinde yenileme işlemlerini gerçekleştirir.

Ticari marka tescil ettirenin bu süre içinde yapamadığı durumlarda, kayıt ücretinin yenilenmesindeki gecikmeye bağlı olarak, son kullanma tarihinden sonra 6 ay gibi uzun bir süre içinde yapılabilir.

Başvuru, uzatmanın sona ermesinden sonra yenilenirse, Ticari Marka Ofisi tescilli ticari markayı iptal eder. Orijinal tescil ettiren, ticari marka hakkına sahip olmaya devam etmek istiyorsa, kayıt başvurusu yenilenir.