MEP, Ekotoks Laboratuarlarının Kalifikasyonunu Durdu

MEP 29 Aralık 2016 tarihinde web sitesinde, MEP'nin eko-toksisite testlerine yönelik laboratuvar yeterliliklerini durdurduğunu Bildirmiştir.

' Yeni Kimyasal Madde Çevresel Koruma Yönetmeliği' (MEP Sipariş No. 17 ve 7) Çin'in Çin'deki yeni kimyasal madde tescili için eko-toksik testler yapmasının MEP tarafından tanınacağına hükmeder. Geçtiğimiz yıllarda MEP toplam 11 labaratuvarı tanıdı.

Çin Devlet Konseyi, laboratuarların yeterliliğinin piyasa davranışıyla kontrol edilebileceğini ve endüstri kuruluşu / derneklerinin sorumluluğunun daha iyi olabileceğini düşünmektedir. Bu nedenle, MEP eko-toksisite test laboratuarlarının tanınmasını / niteliğini durdurmaya karar verdi. Bu arada, MEP, alınan eko-toksisite test raporlarındaki kalite kontrolünü artıracak, yeterince iyi olmayan test raporlarını reddedecektir. Aslında, son aylarda, MEP yeni kimyasal madde tescil dosyalarının değerlendirilmesi sırasında alınan test raporlarında çok daha sıkı olmuştur.